Finanse, rachunkowość i kontrola obszaru zarządzania

• Rachunkowość i zarządzanie przetwarzania danych• planowania, zarządzania i kontroli gospodarczej i finansowej• Marketing i komunikacja przedsiębiorstwa• specjalistyczne doradztwo uruchomienie przedsiębiorstwa i / lub pracy na własny rachunek•...

Internacjonalizacja obszaru

• Consultancy, planning and interventions operations management internationalization in community and extra-community countries.• Consultancy international marketing• Workshop planning, planning and presence at fairs and events.• Partners recruiting, scouting,...

Kształcenie zawodowe i okolicy Human Resources

• Doradztwo i zarządzanie służb zatrudnienia oraz wsparcia technicznego• Doradztwo w zakresie badań, wyboru i zarządzania personelem• Planowanie, zarządzanie i sprawozdania informacyjne, działania formacyjne i wskazówki

Środowisko, Technologia i Innowacyjna nauka

• Doradztwo i opracowuje studia wykonalności ekonomiczno-finansowych• Zarządzanie i koordynacja projektów o inwestycji publicznych i prywatnych• Planowanie, zarządzanie i raport na temat projektów innowacji i badań naukowych• Badania i zarządzania...

Władze lokalne

• Specjalistyczna pomoc techniczną• Informacje o ułatwić finansowanie usług dla władz lokalnych• Doradztwo dla projektu finansowania i partnerstwa publiczno-prywatnego• Doradztwo w zakresie planowania, zarządzania i sprawozdania z projektów finansowanych...

  • Finanse, rachunkowość i kontrola obszaru zarządzania

  • Internacjonalizacja obszaru

  • Kształcenie zawodowe i okolicy Human Resources

  • Środowisko, Technologia i Innowacyjna nauka

  • Władze lokalne

Nasze usługi

Fideas działa w ścisłym kontakcie z przedsiębiorstw poprzez następujące obszary działania:

Finanse, rachunkowość i kontrola obszaru zarządzania

5• Rachunkowość i zarządzanie przetwarzania danych
• planowania, zarządzania i kontroli gospodarczej i finansowej
• Marketing i komunikacja przedsiębiorstwa
• specjalistyczne doradztwo uruchomienie przedsiębiorstwa i / lub pracy na własny rachunek
• specjalistyczne doradztwo w zakresie tworzenia, zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw, sieci i konsorcja
• Doradztwo dla wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, dostępu do funduszy
• Planowanie, zarządzanie i sprawozdania z projektów finansowanych ze środków publicznych

Internacjonalizacja obszaru

4• Consultancy, planning and interventions operations management internationalization in community and extra-community countries.
• Consultancy international marketing
• Workshop planning, planning and presence at fairs and events.
• Partners recruiting, scouting, commercial mission planning
• Consultancy for community, national and regional funding access

Kształcenie zawodowe i okolicy Human Resources

2• Doradztwo i zarządzanie służb zatrudnienia oraz wsparcia technicznego
• Doradztwo w zakresie badań, wyboru i zarządzania personelem
• Planowanie, zarządzanie i sprawozdania informacyjne, działania formacyjne i wskazówki

Środowisko, Technologia i Innowacyjna nauka

3• Doradztwo i opracowuje studia wykonalności ekonomiczno-finansowych
• Zarządzanie i koordynacja projektów o inwestycji publicznych i prywatnych
• Planowanie, zarządzanie i raport na temat projektów innowacji i badań naukowych
• Badania i zarządzania europejskiego partnerstwa
• Doradztwo dla wspólnotowych, krajowych i regionalnych na temat dostępu do finansowania badań i rozwoju

Władze lokalne

1• Specjalistyczna pomoc techniczną
• Informacje o ułatwić finansowanie usług dla władz lokalnych
• Doradztwo dla projektu finansowania i partnerstwa publiczno-prywatnego
• Doradztwo w zakresie planowania, zarządzania i sprawozdania z projektów finansowanych przez województwa, regionu, narodu i społeczności
• Planowanie i zarządzanie interwencji lokalnej współpracy
• Planowanie i zarządzanie szkolenia interwencji władz lokalnychauthorities

FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447