Finanse, rachunkowość i kontrola obszaru zarządzania

• Rachunkowość i zarządzanie przetwarzania danych• planowania, zarządzania i kontroli gospodarczej i finansowej• Marketing i komunikacja przedsiębiorstwa• specjalistyczne doradztwo uruchomienie przedsiębiorstwa i / lub pracy na własny rachunek•...

Internacjonalizacja obszaru

• Consultancy, planning and interventions operations management internationalization in community and extra-community countries.• Consultancy international marketing• Workshop planning, planning and presence at fairs and events.• Partners recruiting, scouting,...

Kształcenie zawodowe i okolicy Human Resources

• Doradztwo i zarządzanie służb zatrudnienia oraz wsparcia technicznego• Doradztwo w zakresie badań, wyboru i zarządzania personelem• Planowanie, zarządzanie i sprawozdania informacyjne, działania formacyjne i wskazówki

Środowisko, Technologia i Innowacyjna nauka

• Doradztwo i opracowuje studia wykonalności ekonomiczno-finansowych• Zarządzanie i koordynacja projektów o inwestycji publicznych i prywatnych• Planowanie, zarządzanie i raport na temat projektów innowacji i badań naukowych• Badania i zarządzania...

Władze lokalne

• Specjalistyczna pomoc techniczną• Informacje o ułatwić finansowanie usług dla władz lokalnych• Doradztwo dla projektu finansowania i partnerstwa publiczno-prywatnego• Doradztwo w zakresie planowania, zarządzania i sprawozdania z projektów finansowanych...

  • Finanse, rachunkowość i kontrola obszaru zarządzania

  • Internacjonalizacja obszaru

  • Kształcenie zawodowe i okolicy Human Resources

  • Środowisko, Technologia i Innowacyjna nauka

  • Władze lokalne

FIDEAS PUBBLICA LA 1A APP SUI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE

Fideas ha sviluppato e mette a disposizione gratuitamente una App per avere informazioni ed aggiornamenti costanti sulle opportunità nazionali e regionali per le start-up e Pmi innovative, con servizi esclusivi per i partecipanti al corso.
E’ ora disponibile una versione beta la app “Fideas Srl” sul Google Play Store per smartphone e tablet Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_c47db4e65c9c46b58153c785ea3d458e.app&hl=it


alt
 
FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447