Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

• Účetnictví a management zpracování dat• Plánování, management, ekonomická a finanční kontrola• Marketing a obchodní komunikace• Poradenství při zakládání podniku nebo živnosti• Poradenství pro tvorbu, správu a rozvoj konsorcií a podnikatelských sítí• ...

Internacionalizace

• Poradenství, projektování a řízení mezinárodních operací v zemích EU i nečlenských zemích• Mezinárodní marketingové poradenství• Pořádání workshopů, management účasti na zahraničních veletrzích a akcích• Průzkum trhu, vyhledávání potenciálních obchodn...

Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

• Poradenské služby a management v oblasti zaměstnanosti• Poradenství v oblasti získávání a výběru pracovníků• Projektování, koordinace a vypracování závěrečných zpráv zaměřených na informační činnosti a školení

Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

• Poradenství a vypracování studii o ekonomicko-finanční proveditelnosti• Management a koordinace veřejných a soukromých investičních projektů• Plánování, řízení a podávání finálních zpráv z výzkumných a inovačních projektů• Hledání vhodných evropských...

Orgány Samosprávy

• Specializovaná technická pomoc• Informační servis o možnostech financování územní samosprávy• Poradenství pro financování projektů a veřejno-soukromých partnerství (PPP)• Poradenství v oblasti plánování, řízení a podávání závěrečných zpráv o projektech...

  • Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

  • Internacionalizace

  • Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

  • Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

  • Orgány Samosprávy

Naše služby

Fideas poskytuje služby v následujících oblastech:

Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

5• Účetnictví a management zpracování dat
• Plánování, management, ekonomická a finanční kontrola
• Marketing a obchodní komunikace
• Poradenství při zakládání podniku nebo živnosti
• Poradenství pro tvorbu, správu a rozvoj konsorcií a podnikatelských sítí
• Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů a veřejných zakázek
• Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU
• Projektové plánování, řízení a zpracování finálních zpráv

Internacionalizace

4• Poradenství, projektování a řízení mezinárodních operací v zemích EU i nečlenských zemích
• Mezinárodní marketingové poradenství
• Pořádání workshopů, management účasti na zahraničních veletrzích a akcích
• Průzkum trhu, vyhledávání potenciálních obchodních partnerů, organizování obchodních misí
• Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU a veřejných dotací

Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

2• Poradenské služby a management v oblasti zaměstnanosti
• Poradenství v oblasti získávání a výběru pracovníků
• Projektování, koordinace a vypracování závěrečných zpráv zaměřených na informační činnosti a školení

Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

3• Poradenství a vypracování studii o ekonomicko-finanční proveditelnosti
• Management a koordinace veřejných a soukromých investičních projektů
• Plánování, řízení a podávání finálních zpráv z výzkumných a inovačních projektů
• Hledání vhodných evropských partnerů na projektovou spolupráci
• Poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU pro výzkum a vývoj

Orgány Samosprávy

1• Specializovaná technická pomoc
• Informační servis o možnostech financování územní samosprávy
• Poradenství pro financování projektů a veřejno-soukromých partnerství (PPP)
• Poradenství v oblasti plánování, řízení a podávání závěrečných zpráv o projektech financovaných z veřejných zdrojů na úrovni místní, regionální, národní jakož iz fondů EU.
• Projektování a koordinace přeshraniční spolupráce
• Plánování a řízení školení zaměstnanců samosprávy

FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447