Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

• Účetnictví a management zpracování dat• Plánování, management, ekonomická a finanční kontrola• Marketing a obchodní komunikace• Poradenství při zakládání podniku nebo živnosti• Poradenství pro tvorbu, správu a rozvoj konsorcií a podnikatelských sítí• ...

Internacionalizace

• Poradenství, projektování a řízení mezinárodních operací v zemích EU i nečlenských zemích• Mezinárodní marketingové poradenství• Pořádání workshopů, management účasti na zahraničních veletrzích a akcích• Průzkum trhu, vyhledávání potenciálních obchodn...

Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

• Poradenské služby a management v oblasti zaměstnanosti• Poradenství v oblasti získávání a výběru pracovníků• Projektování, koordinace a vypracování závěrečných zpráv zaměřených na informační činnosti a školení

Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

• Poradenství a vypracování studii o ekonomicko-finanční proveditelnosti• Management a koordinace veřejných a soukromých investičních projektů• Plánování, řízení a podávání finálních zpráv z výzkumných a inovačních projektů• Hledání vhodných evropských...

Orgány Samosprávy

• Specializovaná technická pomoc• Informační servis o možnostech financování územní samosprávy• Poradenství pro financování projektů a veřejno-soukromých partnerství (PPP)• Poradenství v oblasti plánování, řízení a podávání závěrečných zpráv o projektech...

  • Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

  • Internacionalizace

  • Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

  • Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

  • Orgány Samosprávy

FIDEAS PUBBLICA LA 1A APP SUI FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE

Fideas ha sviluppato e mette a disposizione gratuitamente una App per avere informazioni ed aggiornamenti costanti sulle opportunità nazionali e regionali per le start-up e Pmi innovative, con servizi esclusivi per i partecipanti al corso.
E’ ora disponibile una versione beta la app “Fideas Srl” sul Google Play Store per smartphone e tablet Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_c47db4e65c9c46b58153c785ea3d458e.app&hl=it


alt
 
FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447