Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

• Účetnictví a management zpracování dat• Plánování, management, ekonomická a finanční kontrola• Marketing a obchodní komunikace• Poradenství při zakládání podniku nebo živnosti• Poradenství pro tvorbu, správu a rozvoj konsorcií a podnikatelských sítí• ...

Internacionalizace

• Poradenství, projektování a řízení mezinárodních operací v zemích EU i nečlenských zemích• Mezinárodní marketingové poradenství• Pořádání workshopů, management účasti na zahraničních veletrzích a akcích• Průzkum trhu, vyhledávání potenciálních obchodn...

Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

• Poradenské služby a management v oblasti zaměstnanosti• Poradenství v oblasti získávání a výběru pracovníků• Projektování, koordinace a vypracování závěrečných zpráv zaměřených na informační činnosti a školení

Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

• Poradenství a vypracování studii o ekonomicko-finanční proveditelnosti• Management a koordinace veřejných a soukromých investičních projektů• Plánování, řízení a podávání finálních zpráv z výzkumných a inovačních projektů• Hledání vhodných evropských...

Orgány Samosprávy

• Specializovaná technická pomoc• Informační servis o možnostech financování územní samosprávy• Poradenství pro financování projektů a veřejno-soukromých partnerství (PPP)• Poradenství v oblasti plánování, řízení a podávání závěrečných zpráv o projektech...

  • Finance, Účetnictví a Řízení v Oblasti Kontroly

  • Internacionalizace

  • Odborné Vzdélávání v Oblasti Lidských Zdroju

  • Environmentální, Technologická a Védecky-Inovativní Oblast

  • Orgány Samosprávy

O nás

man1Fideas s. r. o. (Název vytvořený z anglických slov: "FIrm Developing Advanced Services." Překlad: "Firma rozvíjející moderní služby." Nebo "Nadstandardní služby pro rozvoj firem.") Byla založena 30. července 1987. Vysoce profesionální pracovní tím působí v oblasti hospodářské, finanční, obchodní, životního prostředí jako i kultury. Cílem firmy je poskytovat inovativní služby na podporu malých a středních podniků (MSP), samospráv i neziskových organizací.

FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63035 Offida (AP), Italy - VAT 01151630447